• Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

   • Paweł Zabrocki - klasa VIII

   • Zastępca Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

   • Karolina Zieman - klasa VIII

   • Członkowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

   • Jakub Błędzki - klasa VIII

    Tomasz Czarnowski - klasa VIII

    Weronika Karwasz - klasa VIII

    Filip Konieczka - klasa VIII

    Natalia Kosecka - klasa VIII

    Natalia Laska - klasa VIII

    Hubert Platta - klasa VIII

    Sandra Szützman - klasa VIII

    Antonina Szymańska - klasa VIII

    Andrzej Wawszczyk - klasa VIII

    Paweł Zabrocki - klasa VIII

     

     

   • Poczet Sztandarowy w roku szkolnym 2022/2023

   • Marta Suchomska - klasa VIII

    Sandra Szützman - klasa VIII

    Paweł Zabrocki klasa VIII